» What is the best file format for your photos?Jaki jest najlepszy format pliku dla twoich zdjęć?
In Photo Gallery
Fine Art Prints
Subscribe
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • Subscribe via Email
Blogroll

What is the best file format for your photos?Jaki jest najlepszy format pliku dla twoich zdjęć?

For many photographers and enthusiasts of photography this may be quite easy question.  But there are people, who have not had chance to get them-self familiar with the topic and suddenly, with camera upgrade they may need to make the decision.

Back, during the time when I was working at photo center (store + lab) we had almost daily questions about file formats in regards to different aspects. The knowledge level varied from one customer to another and when one person sort of had idea, there are some camera users, who never had much to do with the choice of file format. And of course I met also those customers that got friendly suggestion from someone else of one format being better than the other. Within the last group there was a lot of customers complaining of their pictures being lost or miraculously saved only on the camera (because their computer didn’t see any pictures on the card or in case of printing- if anything came out colors were off. Of course it was all happening, when files got saved in the raw format.

So which is the best one to use?
Which format offers printing quality?
Which one is best for editing?
Should photographs be stored in format that takes up less space?

When speaking about file formats, the main thing we need to remember is division into lossy and and lossless. Above two names come from type of compression, as all formats do get compressed while being saved to the media storage. The difference though between the two means that in lossy compression some information about the image are being discarded in the process, while in lossless – everything is saved.

Most popular types of files we usually deal with are JPEG, RAW( eg. NEF, CRW or CR2, Pef, Srf etc), TIFF, PNG and DNG. There are also GIF and BMP, and some others, but I feel they are not as commonly seen being used, so I am going to skip the description of their properties.

JPEG

is with no doubts the main format used today. It is the default format for compact point and shoot cameras, cell phone cameras and used also in dSLR cameras (as one of the option). All photo labs will accept JPEG file happily for printing your photos. You don’t need to have special software as just basic media viewer build in your computer can open it (at least on PC- don’t have much experience with Macs). All photo frames will work with photos in JPEG.
Most popular and tends to be smaller in size (which can affect the speed of picture taking, downloading, e-mailing etc.).
Unfortunately JPEG is lossy type of format, meaning that every time you reopen it and close (for editing for example) each time there is small part of digital information which is being discarded from the photo file. That’s why, when working on editing such a file, in the breaks between editing session it is better to save it into lossless format, like Tiff or native format for photo editing software, like PSD for Adobe Photoshop.

RAW

This format is going to have different file extension depending from camera brand, so Nikon uses NEF, Canon CR2, Sony Srf, etc. Raw format is specific for more advanced and dSLR cameras.
This is the type of file, that won’t open in the simple photo viewing software on your computer, but rather has to be opened in software, that can recognize it properly, like photo editing one. This is also one of the best formats to use, when you are planning on editing your pictures, as it’s not only lossless, but also some of the camera settings that were used to capture image saved in this format can be undone or changed (like white balance).  Now thing to remember also is to plan having enough storage with you- raw files tend to take up some nice space!
And referring to what I have posted a little bit earlier- photo labs do not print from native camera raw formats. Since each brand has specific type of file that has to be handled by specific software, as well as it may need some extra editing- you have to save file in anything different, jpeg or tiff will do. I have seen raw files printed in standard labs and they tend to get very abstract colors and many times nothing on the print resembles the photo that supposed to be there.

TIFF

Mixing the two above and you get Tiff. Well, maybe not fully truth. Tiff, depending from the compression, can be lossy or lossless. When offered as an option for one of the camera formats it is lossless, but it doesn’t offer the same flexibility of changing camera settings in post production (so make sure to set your white balance correctly!) It is considered though one of the best formats for storage (if saved as lossless) and can be used in photo labs for printing. Tiff files can get really large, due to the way they save information about color and detail. Keeping this in mind- again predict your memory usage wisely!

PNG

Another lossless format. Even though it is using compression- the process is completely reversible and all information is preserved.
Interesting feature of this format is ability to preserve transparencies. I understand this is used more for designs, like overlays- watermark is great example here.

DNG

If you use Adobe Lightroom for your photo editing you have probably noticed, that DNG is one of the format options for exporting images. This is probably the main reason I have included dng format into my review. This format has been designed by Adobe and is supported by all their image processing software. Main reason for creating dng was to unify raw formats into one archival type. I haven’t have much experience with it and honestly- I am curious why users of dng prefer it over others?

I may have missed something? Please, share your experiences with formats!

My knowledge is rather practical so I used some good sources from the web when working on this post, like DPReview.com (probably one of my favorite sites with phot-news!),  phototuts, good old wikipedia and Adobe site.

Dla wielu fotografów czy entyzjastów fotografii powyższe pytanie jest zdecydowanie proste. Są jednak tacy użytkownicy aparatów, którzy nie mieli okazji zetknąć się z zagadnieniem formatu plików, a być może zakupują ulepszony aparat i wśród wielu opcji, jakie mogą ustawić- wybór formatu pliku zdjęciowego jest jednym z nich.

Kiedy jeszcze pracawałam w cetrum fotograficznym (sklep + laboratorium) praktycznie codziennie zdarzali nam się klienci z pytaniami dotyczącymi wyboru formatów plików. Oczywiście, wszyscy się uczymy kiedyś i poziom wiedzy wśród naszych klientów był mocno zróżnicowany. Wielokrotnie spotykałam się z osobami, które coś niecoś słyszały, dobry znajomy powiedział, że taki format najlepszy i takiego się trzymali. W tej ostatniej grupie często zdarzali się zawiedzeni, że ich komputer nie widzi zdjęć, mimo że aparat widzi, a jeśli wydrukowane- zdjęcia mają dziwne i nie prawdziwe kolory. Oczywiście ta ostatnia sytuacja następowała, gdy pliki zostały zapisane w formacie raw.

Jaki format zatem używać?

Który oferuje dobrą jakość?

Któy pozwala na edycję?

Czy zdjęcia cyfrowe powinny być przechowywane w formacie zabierającym dużo miejsca?

Mówiąc o formatach plików fotograficznych należałoby zacząć od tego, czy są one “stratne” czy “niestratne”. Dwa powyższe terminy odnoszą się właściwie do kompresji, jakiej podelgają pliki podczas zapisu. Jenda z nich (“stratna”) usuwa część informacji z pliku podczas zapisu, natomiast druga zachowuje całość informacji i po de-kompresji wszystkie informacje są nadal dostępne.

Najbardziej popularne rodzaje plików, wg mnie, to JPEG, RAW( eg. NEF, CRW or CR2, Pef, Srf etc), TIFF, PNG i DNG. Jest także GIF, BMP i inne, ale mam wrażenie, że nie są one tak powszechnie używane, więc tym razem ominę ich opis.

JPEG

Jest najprawdopodobniej najpowszechniej używanym formatem. Jest standardowym formatem zapisu zdjęć w kompaktowych aparatach cyfrowych, telefonach komórkowych (tych, któe mają aparaty wbudowane) ale także jest dostępny jako jeden z formatów do wyboru w cyfrowych lustrzankach. Wszystkie laboratoria fotograficznie z radością wydrukują zdjęcie w formaciej jpeg (wiele z nich limituje rodzaj formatu tylko do jpeg). Nie ma potrzeby posiadania specyficznego oprogramowania do obróbki zdjęć, żeby można je było otworzyć i oglądać na komputerze. Ramki cyfrowe także pracują głównie z tym formatem.

Jest jednym z najpopularniejszych a także nie należy do największych plików- a więc mniej miejsca zajętego, aparat szybciej je zapisuje i może zacząć robić i procesować następne. Dzięki zmniejszonej wielkości łatwiejsze jest też, m.in. załączanie zdjęcia do e-maila, czyściąganie na dysk twardy komputera. Niestety JPEG to format “stratny”, co oznacza, że za każdym razem kiedy jest otwierany, np. do obróbki i zamykany część informacji o zdjęciu zostaje utracona. Rekomenduje się zatem, aby przy kilku etapowych edycjach zapisywać zdjęcia w formatach “niestratnych”, takich jak tiff lub właściwy dla danego oprogramowania rodzaj, np psd dla Adobe Photoshop.

RAW

Ten format wyróżnia się tym, że w zależności od marki aparatu, z jakiego pochodzi, jego rozszerzenie będzię się różniło, np. Nikon używa rozszerzenia NEF, Canon- CR2, Sony SRF, itd. Ten format występuje głónie w bardziej zaawansowanych cyfrowych aparatach kompaktowych i lustrzanchach.

Jest rodzajem pliku, który musi być otwierany przez dedykowane oprogramowanie, głównie edytory zdjęć cyfrowych. Jest to także jeden z lepszych formatów do używania, kiedy w planach jest edycja zdjęć- jest to bowiem “niestratny” format, do tego nawet stopnia, że udaje się w nim skorygować pewne ustawienia z aparatu (jak balans bieli). Warto również zapamiętać, że formaty raw należą do większych i potrafią dość szybko wypełnić kartę pamięci. Dlatego zapasowa karta w plecaku z aparatem jest zawsze dobrym pomysłem.

Wspominając jeszcze raz sytuację przedstawioną wyżej- laboratoria fotograficzne raczej z plików raw nie drukują. Ponieważ raw musi być obsłużone specyficznym oprogramowaniem, a także może potrzebować edycji pod punktem zgodności z wizją autora, dlatego samemu trzeba zdjęcia przekonwertować do jpeg lub tiff. Widziałam pliki fotograficzne w formacie raw wydrukowane przez laboratorium foto i często końcowy produkt, o ile widać co na zdjęciu, ma bardzo abstrakcyjne barwy, często też nawet nie widać, co zdjęcie miało przedstawiać, bo wydrukowany obraz to zestaw dziwnych kropek i kresek.

TIFF

Pomieszanie dwóch powyższych formatów daje nam format tiff. No, może nie do końca. Tiff jest dość ciekawy, bowiem w zależności od rodzaju kompresji może być “stratny” lub nie. Jeśli jest oferowany w aparacie, jako opcyjny format do zapisu plików zdjęciowych jest to zawsze wersja “niestratna” (a więc ta pożądana!). Jednak mimo, że jest “niestratny”, to nie daje takiej swobody korekcji w post produkcji o jakiej wpominałam wyżej przy plikach raw (sprawdź więc ustawienie balansu bieli zanim zrobisz ważne zdjęcie). Tiff jest uważany za jeden z lepszych formatów dla archiwizacji (o ile zapisany jako “niestratny”), a także do wykorzystania przy drukowaniu (są laboratoria fotograficzne, które wydrukują z pliku tiff).

Pliki tiff należą do tych spaśniętych (pamiętaj o zapasowej karcie pamięci!)- wynika to ze sposobu w jaki zapisywane są informacje o kolorach i detalach zawartych w zdjęciu.

PNG

Następny “niestratny” format. Mimo, że używa kompresji przy zapisie, to jest ona całkowicie odracalna w procesie de-kompresji. Ciekawostka o tym pliku to możliwość utrzymania przezroczystości warstw, miła cecha wykorzystywana w kreowaniu graficznych nakładek, jak np. znak wodny.Chciałabym powiedzieć, że miałam z png dużo do czynienia… ale skłamałabym, więć na tym zakończę omawianie tego formatu.

DNG

Jeśli używacie programu Adobe Lightroom, to na pewno zauważyliście, że dng jest opcją do wyboru przy eksportowaniu zdjęć. To mój główny powód dla którego umieszczam wzmiankę o dng. Format został zaprojetowany przed firmę Adobe i miał służyć ujednoliceniu formatów przeznaczonych do archiwizacji. To jest format, z którym poza krótką próbą, nie miałam wiele do czynienia. Myślę, że nie zaoferował mi nic innego podan to, co już znałam. Ciekawa natomiast jestem, co jego użytkownicy mają do powiedzenia?

Moja wiedza o formatach często wynika z  praktycznego wykorzystywania, więc być może coś przeoczyłam? Wszelkie komentarze będą mile widziane!

Pisząc ten artykulik posłużyłam się trochę pomocą z kilku źródeł- chciałam mieć pewność, że tu nie wciskam nikomu bajek! Tak więc strony, którymi się wspomagałam to: DPReview.com (chyba moja najbardziej ulubiona strona z foto-nowinkami), Photo Tuts +,  ukochana Wikipedia, i strona Adobe.com.

Copyrights 2014 Joanna Kapica Created by Dream-Theme — premium wordpress themes. Up